KIF Brydning indkalder hermed til ordinær generalforsamling

*** d. 24. oktober 2018 kl 19:00 ***

i Sydbank Arena, Ambolten 4-6; 6000 Kolding.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og mødereferent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
  - Der gøres opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Budget for det kommende regnskabsår
 7. Valg
  - Valg til Bestyrelsen;
  • Næstformand for 2 år
  • Kasserer for 2 år
  • B - Medlem for 2 år 
  • B - Medlem for 1 år
  - Valg af suppleanter:
  • 1. Suppleant for 1 år
  • 2. Suppleant for 1 år
  - Valg af Revisorer:
  • Revisor for 2 år 
 8. Eventuelt